Mozhi Rewards Club

നേടുക: ശ്രേഷ്ഠ രചനയ്ക്കു Rs.250
മികച്ച രചനയ്ക്ക് Rs.100

Login / Register

Google Login

Poetry

 • സഹ്യാദ്രി

  • MR Points: 100
  • Status: Ready to Claim

  Forest

  Sumesh Parlikkad

  പുഴകൾ കഥ പറയുന്നു,
  നിഴലു പതിഞ്ഞ താഴ്വരയിൽ. 

  വനങ്ങൾ

  ...
 • നമ്പ്യാർ ഫലിതം

  Rajendran Thriveni

  കലക്കത്തു നമ്പ്യാരേ,
  "അല്ല പയ്യേ പക്കത്താണോ
  നിനക്കൂണ്"
  എന്നു ചോദ്യം

  ...
 • ജഗത് മിഥ്യ

  thennaali

  Rajendran

  ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിൽ രണ്ടു
  സംശയങ്ങളെത്തീർക്കാൻ, ...

 • സ്നേഹം കുറ്റമാണ്

  Anil Jeevus

  സ്നേഹമൊരു കുറ്റമാണ് 
  ഒരു ദൈവത്തോടടുത്തിരുന്ന് മറ്റൊരു ദൈവത്തെ

  ...
 • ദൈത്യായനം

  ramayanam

  Rajendran Thriveni

  കപടവേഷം പൂണ്ട ദൈത്യമോഹങ്ങൾ 
  ഹൃദയാരണ്യകങ്ങളിൽ

  ...
 • പടയാളി

  • MR Points: 100
  • Status: Ready to Claim

  patayaali

  Bindu Dinesh

  ഞാനൊരു മോശം പടയാളിയാണ്.
  എന്നിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി
  എന്നിൽ തന്നെ അവസാനിക്കുന്ന
  യുദ്ധം

  ...
 • പട്ടവും മീനും

  skyfish

  Anil Jeevus

  കാറ്റു തലോടു,മോളപ്പരപ്പിനകം വീട്ടിലാമീനും
  കാറ്റിന്റെ കൈയ്യുംപിടിച്ചങ്ങ്,മേലോട്ടു

  ...
 • തൂലിക

  Nettikunnil Bilal

  ഇവിടെ ഞാൻ 
  എന്റെ മരണം കുറിച്ച
  തൂലികയെ  
  സമർപ്പിക്കുന്നു.

 • ഉറുമ്പുകൾ പറഞ്ഞത്

  urumpu

  Haridas B

  'ഞങ്ങൾ ഉറുമ്പുകൾ
  ഈഭൂമി ഗോളത്തിൽ
  സാമ്രാജ്യം സൃഷ്ടിച്ച്,
  അച്ചടക്കത്തോടെ
  മരുവുന്ന

  ...
 • അസ്തമയ സൂര്യൻ

  sun

  മൂവന്തി ചോപ്പിൽ മുങ്ങി താഴുന്ന സൂര്യകിരണങ്ങൾ...
  ദൂരെ.. ദൂരെ
  വർണ്ണാഭമായ സാഗരം.
  അലയടിച്ചുയരുന്ന തിരമാലകൾ.
  പറയാൻ ബാക്കി വെച്ചതെന്തോ...

 • മാറ്റമറിയാതെ

  Sumesh

  കാലിക്കസേരകൾ ചിരിക്കുന്നു മൗനമായ്,
  വരാന്തയിൽ

  ...
 • ശാസ്ത്രമിത്ത്

  • MR Points: 100
  • Status: Ready to Claim

  Anil Jevus

  വർത്തമാനപ്പകിട്ടിൻ കാലമേ
  വ്യർത്ഥമാം സ്വപ്നങ്ങളുയൂട്ടിയുറപ്പിച്ച...

 • നഷ്ട പ്രണയം

  Freggy

  നീ അടച്ചിട്ട ജാലകത്തിന്, മറുവശത്തുണ്ട് ഞാൻ.
  മുറിവുകൾ തുന്നിയടച്ച നിൻ ജാലകങ്ങൾ,

 • മഴ

  that is better

  Ragisha Vinil

  മഴയേ ജാലക വാതിലിൽ
  താളം തട്ടി
  നീ വീണ്ടും തിമർത്തു പെയ്യവേ...

 • ബോധോദയം

  sumesh

  എല്ലാം ത്യജിച്ചിട്ടിറങ്ങും മുൻപേ,
  ഗൗതമ,നാദ്യമായ് പിതാവായ്

  ...
 • കാലം മാറുമ്പോൾ....

  Asokan V K

  ലോകം വളരുകയാണ് 
  നമ്മുടെ നാടും  വളരുകയാണ് 
  വളരുന്ന ലോകത്തിൽ 
  മാറ്റങ്ങൾ

  ...
 • പുതുമഴ

  Rajendran

  പടവെട്ടി,പ്പഴിചാരി,ത്തകരുന്ന മക്കളേ
  പുതുമഴക്കാറും പിണക്കമാണേ! 

  ഒട്ടും

  ...
 • ദുരിതപ്പെയ്ത്ത്

  Sumesh Parlikkad

  പെയ്തിട്ടും മോഹങ്ങളാറാതെ മേഘങ്ങൾ,
  പിന്നെയും പിന്നെയും പെയ്തുവന്ന്.

  മഴ

  ...
 • വീടെന്ന വിദ്യാലയം

  veedu

  ജനിച്ചു വളർന്ന വീടായിരുന്നു
  അവളുടെ ആദ്യ വിദ്യാലയം.
  തുറന്നിട്ട കാരുണ്യത്തിന്റെ
  തായനങ്ങളുള്ള വിദ്യാലയം.

 • പ്രണയാനന്തരം

  pranayam

  Haneef C

  ഒരിക്കലും പിരിഞ്ഞു പോവില്ലെന്നു കരുതിയത് നഷ്ടപ്പെട്ടും
  ഒരിക്കലും മറക്കില്ലെന്നു

  ...
 • ഭ്രാന്തൻ

  mad

  Haridas B

  മനസിന്റെ താളം
  മുറിഞ്ഞ,കന്നെപ്പോഴൊ,
  ഒഴുകുന്ന നദിയിലെ
  പാഴ്ത്തടി പോലെയായ്.

 • കപടം

  Sumesh Paralikkad

  ചതികൾക്കു രൂപഭേദങ്ങൾ വന്നു,
  കെണിയൊരുക്കും ആപ്പുകൾ

  ...
 • ഹൈക്കു കവിതകൾ

  Bilal

  തെരുവിൽ ഒരു വൃദ്ധൻ

  Haridas B

  പീടിക,ത്തിണ്ണയിൽ
  ഉടുമുണ്ടുരിഞ്ഞങ്ങ്;
  കൊതുകിന്റെ പാട്ടിനേ
  കേൾക്കാനരുതാതേ,

 • പൂവായിരുന്നാൽ

  Bindu dinesh

  ഒരു പൂവായിരിക്കുക എന്തെളുപ്പമാണ്... 
  ദിവസവും നാഴികയും കണക്കുകൂട്ടി
  ചുമ്മാതങ്ങ്

  ...
 • പ്രണയശ്വാസങ്ങൾ

  Bindu Dinesh

  എത്രകാലമായി
  നിന്നെയോർത്ത്
  ഈവാക്കുകളിൽ ഞാൻ തപസ്സുചെയ്യുന്നു

  ...
 • സൂര്യനാവുക

  anil jeevus

  പ്രണയ മഴനൂലുകൾ
  മാനസ്സവിഹായസ്സിൽ കുളിരുകോരുമ്പോഴു -
  മിരവിൽ മാഞ്ഞു പോകും

 • മരിച്ചവരെ കാത്തിരിക്കുന്നവർ

  waiting

  bindu dinesh

  മരിച്ചവരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ?
  യാത്ര പോയവരെ കാത്തിരിക്കുന്നതുപോലെയല്ല

  ...
 • മുത്തശ്ശി

  grandmother

  Sumesh

  മുറുക്കിച്ചുവന്നൊരു പല്ലാൽ ചിരിക്കും
  നുണക്കുഴിക്കവിളുള്ള

  ...
 • വെറുതെ

  Bindu Dinesh

  കാലമെത്ര കാത്തിരുന്നാലും
  മുറികൂടാത്ത എന്തോ ഒന്ന്
  ചില

  ...
 • കാത്തിരിപ്പ്

  • MR Points: 100
  • Status: Ready to Claim

  kathirippu

  കാത്തിരിപ്പിന്നുത്തരം ഇസഹാക്കശ്രുനേത്ര-
  കാലത്തിൻ പ്രത്യുത്തരം, വാഗ്ദാനസാഫല്യവും  

 • മറവി

  Shamseera Ummer

  കവിതയെഴുതാനിരുന്ന നേരം              
  വിഷയം മറന്നതോർത്തു ഞാൻ  

 • ഓണത്തുമ്പീ വരികില്ലേ ?

  Anil Jeevas

  പൂത്തുമ്പീ പൂത്തുമ്പീ
  പൂവനിയിൽ വരുകില്ലേ...
  ഓണത്തിരുമുറ്റത്തെൻ...

 • ഓണപ്പാട്ട്

  atham

  asokan v k

  പൊൻ ചിങ്ങ പുലരി പിറന്നു
  പൂതുമ്പികൾ പാറി നടന്നു
  പൂവിളികൾ ഉയരുകയായി...

 • കിനാവിന്റെ മറവിൽ

  kinavu

  Anil Jeevus

  വേഗമാർന്നാ,വിഷാദ കാലം -
  മാഞ്ഞകന്നേ,പോകുമോ.?
  വേദനിക്കും വേൽമുനകൾ

  ...
 • തിങ്കളേത്തിരഞ്ഞ്

  thinkal

  haridas b

  തിങ്കളിൻ തെക്കേ-

  ...
 • ഒരു ത്രികോണ പ്രണയം

  clock

  Shamseera ummer

  ചുമരിൽ നിന്നൊരു കലപില കേട്ടു തിരിഞ്ഞു നോക്കവേ......
  ഘടികാര

  ...
 • നിലാവിന്റെ മണ്ണിൽ

  one

  Sumesh

  നാടി, ന്നഭിമാനമായി നീ, വാനിൽ,
  ചന്ദ്രനേത്തേടിപ്പറന്നൂ.
  പഴകിയ തേങ്ങലുകളുള്ളിൽ

  ...
 • പ്രളയം

  Ragi Santosh

  മനുഷ്യാ നിൻ ചെയ്തികൾ അതിക്രമിച്ചെന്നമ്മ

  പലവട്ടം താക്കീതു നൽകി..

 • ഒരു സ്വപ്നം പോലെ അവൾ

  Haridas B

  ശോണരാജിയിൽ
  തുടുത്ത സന്ധ്യപോൽ
  പരിഭവം

  ...
 • പൂന്തോട്ടം

  flowers

  എനിക്കുമുണ്ടൊരു പൂന്തോട്ടം...
  അതിരഹസ്യമായൊരു പൂന്തോട്ടം..

 • പ്രണയിനി സന്ധ്യേ...!

  saraswathi t

  എത്രമനോഹരിയെന്റെപ്രിയങ്കരി
  ചിത്ര

  ...
 • പൊന്നിൻ ചിങ്ങം

  onam

  Swetha Gopal KK

  ജനിച്ചുവീണിടും പുഴുവാണെങ്കിലും
  ചേലെഴും ചിത്രശലഭമാണിന്നു ഞാൻ....

 • ആരാന്റെ കൊച്ചുമുല്ലകൾ

  Haridas B

  മഹാ നഗരങ്ങൾ
  പിഴപ്പിച്ച്, പെറ്റിടുന്ന

  ...
 • അപരാധം

  Sumesh Parlikkad

  അന്ധനാണെങ്കിലു,മെന്റെയുള്ളിൽ,
  നേരിന്റെ നാളങ്ങളെരിയുന്നിതാ.

 • ഭാരതം

  Surag S

  സമുദ്രങ്ങൾക്കിടയിൽ തുളുമ്പുന്ന ഭൂമി
  സൂര്യനുദിക്കുന്ന ദേശം
  സഹസ്രാബ്ദങ്ങളുടെ ചരിത്രം പേറുന്ന ധന്യഭൂമി

 • ജനസേവനം

  Haridas B

  വെളുക്കേ ചിരിക്കണം
  വെളുത്തുള്ള,തുടുക്കണം,
  മുഷ്ടികൾ ചുരുട്ടിയ-...

 • അക്ഷരസ്മരണ

  aksharasmarana

  Bijoy Oorali

  മലയാള മണ്ണിൻ മാറു പിളർന്നൊഴുകിയാകണ്ണീർ-
  സരിത്തൊരു

  ...
 • ചുംബനം

   

  Darshana Kalarikkal

  ഇന്നലെയാണ്
  ചൂടുപിടിച്ച വാഗ്വാദങ്ങൾക്കിടയിൽ
  നീ ചുണ്ടിൽ വിരൽ ചേർത്ത്

  ...
 • മരണാനന്തരം

  ഞാനില്ലായ്മയിൽ നീയില്ലയെന്നതു പോലെനീയില്ലായ്മയിൽ ഞാനുമില്ലെന്നവന്റെ വാക്കുകളിലുന്മാദം കൊണ്ടവൾ കണ്മണിയാൾ

 • വിധിയോട് തർക്കിക്കുന്നവർ

  • MR Points: 100
  • Status: Ready to Claim

  വിധിയോട് തർക്കിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ?
  ആത്മാവിന്റെ ശിഖരങ്ങൾക്ക് നേരെ കത്തി ചൂണ്ടുന്ന പ്രാരാബ്ധങ്ങളോട് ജീവിതം കടം ചോദിക്കുന്നവരാണവർ.

 • മരണാനന്തരം

  • MR Points: 100
  • Status: Ready to Claim

  couple

  Sumesh P

  ഇന്നിനി നമ്മളിൽ ദു:ഖമില്ല,
  വേർപെടുമെന്നൊരു

  ...
 • കൂട്ടുകാരിക്കിളിക്ക്

  Neji Ali

  അകന്നുപോയോ നീയകന്നുപോയോ?
  നമ്മളൊന്നായ് തീർത്ത സൗഹൃദക്കൂടും
  പാടെ വിട്ടെന്തേ പറന്നുപോയോ?

 • ജീവിതം: ഒരു സ്വപ്നമാണ്

  Surag S

  ജീവിതം ഒരു ഗാനമാണ്,
  മനസ്സിലുണ്ടാക്കിയ സ്വപ്നമാണ്‌,
  മഴവും പ്രകൃതിയും സഖിയാണ്‌,
  ആനന്ദവും വേദനയും

  ...
 • പുലർകാലം

  Haridas B

  തമസ്സൊളിക്കുന്നു
  കിഴക്കു വെട്ടം ഒളി
  പരക്കുന്നു,
  കുതിച്ചു പായുന്നു...

 • ഓണപ്പുലരി

  flower

  Anil Jeevus

  ഓണപ്പുലരിയി,ലന്നൊരു നാളിൽ
  ഒരു കൂടപ്പൂവുമായ് വന്നണഞ്ഞു -...

 • വിത്ത്

  sreevalsam

  നോക്കി നോക്കി മടുത്തു അമ്മയെ
  ചാക്കിലാക്കി ഒഴുക്കണോ
  കാലു തട്ടി നിലത്തു വീണ് മരിക്കുവാൻ
  പ്രാർത്ഥിക്കണോ

 • യാത്ര പോവുക സുഹൃത്തേ

  Suma Ramachandran

  യാത്ര പോവുക സുഹൃത്തെ 
  മലയടിവാരങ്ങളിലെന്നോ
  ആണ്ടു പോയ

  ...
 • അവളുടെ കവിതാപുസ്തകം

  • MR Points: 100
  • Status: Ready to Claim

  അവളുടെ കവിതാപുസ്തകം

  അവളുടെ കവിതപുസ്തകം
  ഇന്നെനിക്ക് കിട്ടി
  പഴയ പെട്ടിയിൽ കുറെ മഞ്ചാടിമണികൾക്കൊപ്പം
  അവളത് ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു 

 • ഓണപ്പൂക്കള്‍

  onappookkal by Sohan

  Sohan

  താഴ്വരകളില്‍ കുന്നിന്‍ചെരുവുകളില്‍
  തടാകക്കരയില്‍ ഒറ്റയടിപ്പാതകളില്‍...

 • ആമ്പലിൻ ദുഃഖം

  flower

  Haridas B

  എൻ പ്രാണനാഥൻ
  വരുകില്ലറിയാമെനിക്ക്-
  ന്നാലും വിരിയാതിരി-
  ക്കുവാനവില്ല

  ...
 • ലഹരി

  ഇനിയെന്തു വേണം നിനക്കായ്മകനെ
  ഈ ജന്മമത്രയും നീ മാത്രമല്ലേ 
  അകലാനറിയാതെ നിഴലായിരുന്നവർ 
  അറിയാതെ നീ പോയ വഴികൾക്കുപാത്രമായ്

 • പ്രയാണം

  • MR Points: 0
  • Status: Ready to Claim

   

   

  മുഖമില്ലാതേ പായുന്ന
  മനസിന്റെ രോദനം,
  ആത്മാവ് തേടുന്ന 
  സങ്കീർണ്ണ വഴികളിൽ
  ആശ്രയമില്ലാത്ത 
  മിഥ്യ

  ...
 • ഇനി നീ ഭുജിക്കുക

  • MR Points: 100
  • Status: Ready to Claim

  Suma Ramachandran

  ഞാൻ നിന്റെ സന്ദേശവാഹക!
  നിൻ നീല വെളിച്ചങ്ങൾക്കെണ്ണ പകരുന്നവൾ...

 • ഹിറ്റ്ലർ പൊട്ടിച്ചിരിക്കാതിരിക്കുമോ?

  • MR Points: 0
  • Status: Ready to Claim

  ചരിത്രത്തിന്റെ ശിഖരത്തിൽ
  ഒരു നിഴൽ പരക്കുന്നു
  അന്ധകാരത്തിന്റെ നിഴൽ
  അവിശുദ്ധ വിനാശത്തിന്റെ നിഴൽ.

 • ഇരുട്ട്

  Suvarna S

  തീഷ്ണമാം ഉച്ചവെയിലിനേക്കാള്‍ ഏറെ
  മൂര്‍ച്ചയുണ്ടായിരുന്നോരോ നോട്ടത്തിനും
  വേട്ടനായയേക്കാൾ ഭയം

  ...
 • ഓർമ്മയിലെ മഴ

  ഓർമ്മത്തോപ്പിൽ മിന്നിപ്പെയ്തു 
  ചന്തം ചൂടിയൊരോമൽമഴ.
  മഴയോർമ്മകളിൽ കുട്ടിക്കാലം
  മനസ്സിൽ മഴവിൽക്കുട

  ...
 • കെടുതി

  മനുഷ്യരെന്നു ചൊല്ലുവാൻ 
  അറയ്ക്കണം വെറുക്കണം.
  നശിച്ച നാളിതോർത്താൽ
  നമ്മൾ നമ്മളിൽ മരിക്കണം. 

 • ലവ് ബേർഡ്സ്

  Naja Hussain

  ഓമനിക്കാനായ് മാത്രമെന്തേ നിനപ്പു നിൻ
  കോമള മേനിതൻ രൂപം കാൺകെ
  വർണ്ണാഭമാം

  ...
 • കറുത്തപക്ഷികൾ

  കറുത്തപക്ഷികളെ
  കണ്ടിട്ടുണ്ടോ,
  എല്ലുന്തി കരുവാളിച്ചവയെ!,
  ചിതക്കാട്ടിലെ
  പുകക്കൊമ്പിലിരുന്ന്
  പാതിവെന്തപറവകൾ!. 

 • മൂന്നാം ജന്മം

  Krishnakumar Mapranam

  ഒരു തോണിയാത്രയില്‍ 
  പുഴയിൽ
  മുങ്ങിപോയവരുടെ ...

 • നിന്നെയോർത്ത്

  എന്നിലന്നുദിച്ച
  വെണ്ണിലാവെളിച്ചമേ നീ...
  എങ്ങുപോയ് പറഞ്ഞിടാതെ,
  കണ്ണുനീരിലാഴ്ത്തീ...

 • ഇത് എന്റെ ഭാരതം

  നാനാജാതി മതസ്ത നിബദ്ധം
  സധർമാധിഷ്ഠിത കർമ പഥം
  സകലാത്മ സഹോദര സത്യമതം
  സംസ്കാര സനാതന സങ്കലിതം.

 • ഹേ ഭാരതാംബേ

  Anil Jeevus

  ഇരുൾമൂടി,യിന്ത്യതന്നുടലിൽ
  ചെഞ്ചോരമുറിവുകൾ, ചിതറി -
  ത്തെറിച്ചുന്മാദ

  ...
 • ബാലാമണിയമ്മ

  നാലാപ്പാടിനു ചിത്രകം, പൊതുവെ,യേവർക്കെന്നുമേയമ്മയായ്
  കാവ്യശ്രീക്കൊരു മാല ചാർത്തിയഴകിൽകാവ്യം രചിച്ചൂ ചിരം,

 • ഹൈക്കു കവിതകൾ

  Nettikunnil Bilal

  മറവി

  ദുഃഖം മറന്നു ചിരി
  ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന

  ...
 • വെടിയുക മൗനം

  Sumesh Parilikkad

  അമ്മേ, നിനക്കായി തേങ്ങുന്നു ഞാൻ,
  നിൻ പുത്രിതൻ നോവിൽ പിടയുന്നു ഞാൻ.

 • പാടുക പൂങ്കുയിലേ

  T V Sreedevi

  സ്നേഹഗായകാ
  ആശയ ഗംഭീരാ,
  'ആശാ'നെന്ന
  പ്രസിദ്ധ മഹാകവേ.

 • പ്രവേശനോത്സവഗാനം

  Saraswathi Thampi

  കാറ്റുപാടും ഞാറ്റുവേല പാട്ടു മൂളും കിളിമകളേ, 
  കാത്തിരുന്ന നാളിൽ നമുക്കൊത്തു

  ...
 • ഞാൻ

  ഞാനൊരു മിഴിവാർന്ന
  അനുഭവം.
  കുഞ്ഞു കാലത്ത് മഞ്ഞ്
  പോലെ മനോഹര നീർത്തുള്ളിയായ്
  ചേമ്പിലയിൽ വീണ്

  ...
 • മഴ പറഞ്ഞതും പുഴ പറഞ്ഞതും

  Anil Jeevus

  പുഴ പറഞ്ഞു
  ഒഴുകുന്നതിന്മുമ്പ്  ഞാൻ തുള്ളികളായിരുന്നു...

 • മാകന്ദദുഃഖം

  Sohan

  കുന്നിന്‍ മുകളില്‍ ഏകാന്തതയില്‍
  മാനം നോക്കി കൈകളുയര്‍ത്തി
  ഹരിതമനോഹരമാമൊരു മാകന്ദം

 • കാന്തവലയം

  Shaila Babu

  അറിയുന്നനുദിനമെൻ ജീവധാരയി-
  ലദൃശ്യനാം നിന്നുടെ കരുതലിൻ പീലികൾ!

 • അരുണനോട്

  • MR Points: 100
  • Status: Paid

  T V Sreedevi

  നേരം വല്ലാതെയായീ -
  യിതുവരെയരുണൻ,
  നിദ്ര വിട്ടെത്തിയില്ലാ......

 • സ്വപ്നം

  Sohan

  നീലവിണ്ണിലേയ്ക്കൊന്ന് 
  പറന്നുയരാന്‍, മന്ദാനിലനില്‍
  മേഘരാജികള്‍ക്കൊത്തൊന്നൊഴുകാന്‍...

 • വേട്ടാളൻ

  • MR Points: 0
  • Status: Ready to Claim

  Anil Jeevus

  വെട്ടേറ്റു കിതക്കും വെയിലിൽ 
  വെളിപാടിനു വില്ലു കുലയ്ക്കും
  വേട്ടാളൻ

  ...
 • വിഷാദമഴ

  മേഘം കറുത്തു, വാനം കറുത്തു,
  കൂരയ്ക്കു കീഴെയൊരമ്മയോ തേങ്ങി.

 • ഞാൻ പറയട്ടേ

  Rajendran Thriveni

  പുഴയ്ക്കു പറയുവാനുള്ളത്
  ഒരു കദന കഥ!
  കൊടുമുടികളുടെ ഇടയിൽ

  ...
 • മഴ

  Freggy Shaji

  ചാറ്റൽ മഴ പെയ്തിറങ്ങി,
  ഭൂമിതൻ ഉണങ്ങിയ വിരിമാറിൽ.
  വേനലിൽ പൊള്ളിയ ഭൂമി കേഴുന്നു,

 • നുറുങ്ങുകൾ

  വില നിലവാരം

  പട്ട് നൂൽ പുഴു വിന് വിലയുണ്ട്
  തെരുവ് നായക്ക് വിലയുണ്ട്
  മനുഷ്യന്റെ

  ...
 • ചതിക്കാല കാഴ്ചകൾ

  1. കാലവേതാളം
  --------------------------------
  വേടന്റെ കണ്ണിൽ കുരുങ്ങുന്ന പക്ഷിക്കു -
  വേതാളരൂപം പിറക്കും!...

 • വിഷുപ്പിറ്റേന്ന്

  sohan

  വാടി വീണ കൊന്നപ്പൂക്കള്‍
  പാതയോരത്ത് മഞ്ഞപ്പട്ട് വിരിച്ചു 

 • ശൂന്യത വരെ

  Rajendran Thriveni

  വിജയിച്ചു, വിജയിച്ചു
  സർവജ്ഞപീഠത്തി...

 • മയക്കുവെടി

  തെറ്റുകളെ എതിർക്കാനെത്തിയവനെ മയക്കുവെടി വെച്ച് പിടിച്ചുകെട്ടി നാടുകടത്തിയിരിക്കുന്നു;
  ഇനിയീ

  ...
 • ചാരുകേശൻ്റെ ചിരി

  ചരലെറിഞ്ഞോട്ടുമ്പുറത്താരോ,
  ചാലിൻവഴി ചാടിയോടുന്നു!
  ചാരെതുള്ളിയായ് തൂളിയാ പൂമഴ, 
  ചാഞ്ഞും ചരിഞ്ഞും

  ...
 • പകൽപ്പാതി

  പിന്നിലൊട്ടിനിൽക്കുമ്പോൾ നിനക്കേറ്റം പ്രിയതരം
  എൻ്റെ ജീവൻ്റെ ഹരിത മുദ്രകൾ....

 • വിരൽതുമ്പിൽനിന്ന് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന വാക്കുകൾ

  എഴുത്തുകാരാ,
  വിരൽതുമ്പിൽ നിന്നും
  നിങ്ങളുപേക്ഷിക്കുന്ന വാക്കുകൾ      എവിടെ പോകുമെന്നറിയാമോ ?
  അകത്തെ

  ...
 • കൂട്ട്

  • MR Points: 100
  • Status: Ready to Claim

  അപരാധിയായി ഞാനി-
  വിടെ ജീവിത പടവുകൾ
  പിറകിലേയ്ക്കിറങ്ങി
  നടക്കവെ!

 • ആഭാസവ്യവസ്ഥ

  കരയല്ലേ കരികളെ
  കരയാതിരിക്കുക, നിൻ
  കരയിൽ കയറുവോർ
  കരയില്ല നിശ്ചയം. 

 • വാക്കുകളുടെ നിള

  വാക്കുകൾ വറ്റിപ്പോയ നിളയാണിന്നെൻ്റെ മാനസ്സം.
  മൗന വല്മീകങ്ങളിൽ ഞാനോ കുടിയിരിക്കുമ്പോൾ,...