Writers

Contact

Shaila Babu

Contact Form

Send an Email

Articles

Profile

Pandalam
India
എഴുതാനും വായിക്കാനും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വീട്ടമ്മയാണ് ഞാൻ. കവിതാരചനയിലാണ് കൂടുതൽ അഭിരുചി. പത്തു വർഷങ്ങളായി എഴുത്തിൽ സജീവമാണ്.