കവിതകൾ

 • കാലത്തിന്റെ ഡയറി

  kalathinte diary

  Rajendran Thriveni

  കാലത്തിന്റെ തുടിപ്പായി-        

  ...
 • മൃതിവാദം

  mrithivaadam

  Ajikumar MR

  'ഇത്രനാൾ നടന്നു ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ,
  ഇനി എനിക്കൊപ്പം നടന്നിടൂ' എന്നായി മൃതി വാദം.

  ...
 • പെയ്തൊഴിഞ്ഞ കാർമേഘം

  worries

  Aline sunny

  കാർമേഘം മൂടിയ മനസ്സിൽ ആയിരമായിരം ആകുലതകളും
  നഷ്ട സ്വപ്നങ്ങളുടെയും

  ...
 • സഹ്യാദ്രി

  • MR Points: 100
  • Status: Ready to Claim

  Forest

  Sumesh Parlikkad

  പുഴകൾ കഥ പറയുന്നു,
  നിഴലു പതിഞ്ഞ താഴ്വരയിൽ. 

  വനങ്ങൾ

  ...
 • ഓർമ്മകൾ

  • MR Points: 100
  • Status: Ready to Claim

  കനലെരിയുന്നുവോ രാവുകളിലിങ്ങനെ 
  ദീർഘമീ ശ്വാസ ഗതികളാൽ നിത്യവും
  നിന്റെ സ്മൃതിയിലെ നീല ഞരമ്പുകൾ
  തുടികളായെത്തും വർണ്ണയാമങ്ങളിൽ

 • ജഗത് മിഥ്യ

  thennaali

  Rajendran

  ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിൽ രണ്ടു
  സംശയങ്ങളെത്തീർക്കാൻ, ...

 • സ്നേഹം കുറ്റമാണ്

  Anil Jeevus

  സ്നേഹമൊരു കുറ്റമാണ് 
  ഒരു ദൈവത്തോടടുത്തിരുന്ന് മറ്റൊരു ദൈവത്തെ

  ...
 • ദൈത്യായനം

  ramayanam

  Rajendran Thriveni

  കപടവേഷം പൂണ്ട ദൈത്യമോഹങ്ങൾ 
  ഹൃദയാരണ്യകങ്ങളിൽ

  ...
 • പടയാളി

  • MR Points: 100
  • Status: Ready to Claim

  patayaali

  Bindu Dinesh

  ഞാനൊരു മോശം പടയാളിയാണ്.
  എന്നിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി
  എന്നിൽ തന്നെ അവസാനിക്കുന്ന
  യുദ്ധം

  ...
 • പട്ടവും മീനും

  skyfish

  Anil Jeevus

  കാറ്റു തലോടു,മോളപ്പരപ്പിനകം വീട്ടിലാമീനും
  കാറ്റിന്റെ കൈയ്യുംപിടിച്ചങ്ങ്,മേലോട്ടു

  ...
 • തൂലിക

  Nettikunnil Bilal

  ഇവിടെ ഞാൻ 
  എന്റെ മരണം കുറിച്ച
  തൂലികയെ  
  സമർപ്പിക്കുന്നു.

 • ഉറുമ്പുകൾ പറഞ്ഞത്

  urumpu

  Haridas B

  'ഞങ്ങൾ ഉറുമ്പുകൾ
  ഈഭൂമി ഗോളത്തിൽ
  സാമ്രാജ്യം സൃഷ്ടിച്ച്,
  അച്ചടക്കത്തോടെ
  മരുവുന്ന

  ...
 • അസ്തമയ സൂര്യൻ

  sun

  മൂവന്തി ചോപ്പിൽ മുങ്ങി താഴുന്ന സൂര്യകിരണങ്ങൾ...
  ദൂരെ.. ദൂരെ
  വർണ്ണാഭമായ സാഗരം.
  അലയടിച്ചുയരുന്ന തിരമാലകൾ.
  പറയാൻ ബാക്കി വെച്ചതെന്തോ...

 • മാറ്റമറിയാതെ

  Sumesh

  കാലിക്കസേരകൾ ചിരിക്കുന്നു മൗനമായ്,
  വരാന്തയിൽ

  ...
 • ശാസ്ത്രമിത്ത്

  • MR Points: 100
  • Status: Ready to Claim

  Anil Jevus

  വർത്തമാനപ്പകിട്ടിൻ കാലമേ
  വ്യർത്ഥമാം സ്വപ്നങ്ങളുയൂട്ടിയുറപ്പിച്ച...

 • നഷ്ട പ്രണയം

  Freggy

  നീ അടച്ചിട്ട ജാലകത്തിന്, മറുവശത്തുണ്ട് ഞാൻ.
  മുറിവുകൾ തുന്നിയടച്ച നിൻ ജാലകങ്ങൾ,

 • മഴ

  that is better

  Ragisha Vinil

  മഴയേ ജാലക വാതിലിൽ
  താളം തട്ടി
  നീ വീണ്ടും തിമർത്തു പെയ്യവേ...

 • ബോധോദയം

  sumesh

  എല്ലാം ത്യജിച്ചിട്ടിറങ്ങും മുൻപേ,
  ഗൗതമ,നാദ്യമായ് പിതാവായ്

  ...
 • കാലം മാറുമ്പോൾ....

  Asokan V K

  ലോകം വളരുകയാണ് 
  നമ്മുടെ നാടും  വളരുകയാണ് 
  വളരുന്ന ലോകത്തിൽ 
  മാറ്റങ്ങൾ

  ...
 • പുതുമഴ

  Rajendran

  പടവെട്ടി,പ്പഴിചാരി,ത്തകരുന്ന മക്കളേ
  പുതുമഴക്കാറും പിണക്കമാണേ! 

  ഒട്ടും

  ...

കൂടുതൽ വായനയ്ക്ക്