fbpx

മൊഴിയിൽ ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ രചനകളും വായിച്ചു നോക്കിയ ശേഷമാണ് സ്വീകരിക്കുയോ ഉപേക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ചില രചനകൾ തള്ളിക്കളയുന്നത്? ഇതു മനസ്സിലാക്കി രചനയിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ രചന സ്വീകരിക്കപ്പെടും. 

മറ്റിടങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധം ചെയ്ത രചനകൾ മൊഴി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുകയില്ല. 

നിങ്ങളുടെ രചന കഥ, കവിത, വീക്ഷണം, ചിരി(നർമ്മരചന), അനുഭവം, വഴിക്കാഴ്ച (യാത്രാവിവരണം), പുസ്തകം (പുസ്തകപരിചയം), തളിരുകൾ (ബാലസാഹിത്യം), വിശ്വസാഹിത്യം, സിനിമ എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവയായിരിക്കണം. അല്ലാതുള്ളത് തിരസ്കരിക്കും. 

രചന സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പിഴവുകൾ മറ്റൊരു കാരണമാണ്. രചനയുടെ തലക്കെട്ടു കൃത്യമായ ഇടത്തിൽ എല്ലാവരും പേസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്നാൽ ചിലരെങ്കിലും  രചനയുടെ ശരീരം (body / content) തെറ്റായ ഇടത്തിലാണ് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത്. അതുകാരണം രചന അപൂർണ്ണമായിരിക്കും. എവിടെയാണ് content കൃത്യമായി പേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഇനിയുള്ള ലിങ്കിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്.  https://www.mozhi.org/index.php/faq/522-how-to-submit-article.html

തള്ളിക്കളയുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണം കുറഞ്ഞ ഗുണനിലവാരമാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് അത്?

1 ഭാഷാ വൈകല്യം
അപൂർണമായ വാചകങ്ങൾ, ആശയം സ്പഷ്ടമാക്കാത്ത വാചകങ്ങൾ, വ്യാകരണ സംബന്ധമായ തെറ്റുകൾ, ചിഹ്നങ്ങൾ (punctuation) ഉപയോഗിക്കുന്നതിലെ തെറ്റുകൾ ഇതൊക്കെ Serious ആയ തെറ്റുകൾ തന്നെയാണ്. എത്ര ഉദാത്തവും, സർഗ്ഗാആത്മകവുമായ ആശയമാണ് നിങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിലും, ഭാഷാ ശുദ്ധിയില്ലെങ്കിൽ ആ രചന നിഷ്കരുണം തള്ളിക്കളയും.

2 ആശയദാരിദ്ര്യം
കുറെ വാചകങ്ങൾ തെറ്റില്ലാതെ എഴുതിക്കിട്ടിയാൽ മൊഴി പബ്ലിഷ് ചെയ്യില്ല. നിങ്ങൾ എന്തെഴുതിയാലും അത് ആശയസംപുഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ നിഷ്കരുണം തള്ളിക്കളയും. ചുരുക്കത്തിൽ എഴുത്തിൽ കഴമ്പുണ്ടാവണം.

3 കഥയില്ലായ്മ
നിങ്ങളുടെ കഥവായിച്ച ശേഷം, ഇതിൽ എവിടയാണ് കഥ എന്നു വായനക്കാരനു തോന്നിയാൽ, ആ കഥയുടെ സ്ഥാനം ചവറ്റുകൊട്ടയാണ്. കഥയ്ക്കൊരു നിർവ്വചനം അസാധ്യമാണ്, എങ്കിലും വായനക്കാരിൽ രസാനുഭൂതി ഉളവാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ആ എഴുത്തൊരു ദുരന്തമാണ്.

4 അക്ഷരപ്പിശാചുകൾ
കുറച്ചൊക്കെ അക്ഷരത്തെറ്റുകൾ സഹിക്കാം. അക്ഷരത്തെറ്റിന്റെ സുനാമിയാണ് രചനയെങ്കിൽ, അതുപേക്ഷിക്കും.

അവസാനവാക്ക്
നിങ്ങളുടെ രചന നിങ്ങളുടേതു മാത്രമാണ്. മൊഴിയുടെ എഡിറ്റർ അതു മാറ്റിയെഴുതില്ല. അക്ഷരപ്പിശകുകളോ, ചിഹ്നങ്ങളിലുള്ള പാളിച്ചകളോ മാത്രമേ തിരുത്തുകയൊള്ളു. അല്ലാതുള്ളവ തിരസ്കരിക്കും. രചന സമർപ്പിച്ചു ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞും പ്രസിദ്ധംചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, അതു സ്വീകരിച്ചില്ല എന്നു കണക്കാക്കാം. കൃത്യമായ കാരണം അറിയണമെങ്കിൽ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ൽ ബന്ധപ്പെടുക. തിരസ്കരിച്ച രചനകൾ, തിരുത്തിയെഴുതി സമർപ്പിച്ചാൽ മൊഴി വീണ്ടും പരിഗണിക്കുന്നതാണ്.  

'Publish' ചെയ്ത രചനകൾ നിങ്ങൾ എഡിറ്റു ചെയ്‌താൽ, 'Unpublished' ആയിപ്പോകും. വീണ്ടും ആ രചന 'Publish'  ചെയ്യാൻ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ൽ ഇമെയിൽ ചെയ്യുക.


Facebook Login Google Login

Jump from your Mobile

മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിന്നും മൊഴിയിലേക്ക് വളരെ എളുപ്പം പോകാം

എങ്ങനെ?

എഴുത്തുകാരോട്

ലോഗിൻ ചെയ്ത ശേഷം, രചനകൾ സൈറ്റിൽ സമർപ്പിക്കുക. പരിശോധിച്ച ശേഷം  പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുന്നതാണ്. പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഓരോ രചനയ്ക്കും 50 points. മികച്ച രചനയ്ക്ക് അധികമായി 100 Bonus points. 500 points തികയുമ്പോൾ, സമ്മാനത്തുക കൈപ്പറ്റാം. ഈ സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ രചനകളും മൊഴിയുടെ ഇമെയിൽ, സോഷ്യൽ മീഡിയ തുടങ്ങി എല്ലാ ഡിജിറ്റൽ മാധ്യമങ്ങളിലും,  അച്ചടി മാധ്യമങ്ങളിലും കൂടുതൽ പ്രചാരണത്തിനായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും. *T&C Apply
View Tutorials
എഴുത്തിനുള്ള പ്രതിഫലം